• spanielskoreality.eu - Komplexné služby v oblasti nehnuteľností v Španielsku

Cenové rozpätie: Od do

Porovnanie nehnuteľnosti

Podmienky používania a ochrana dát

Táto webstránka (spanielskorealit.eu alebo www.spanielskoreality.eu), značka COSTALIA a domény spanielsko-reality.eu a spanelsko-reality.eu sú majetkom spoločnosti REMCO Partners, Ltd., registračné číslo 08410200, registračná adresa 35 Ivor Place, Lower Ground, London NW1 6EA, United Kingdom.

Používanie týchto webových stránok podlieha nasledujúcim Všeobecným zmluvným podmienkam, preto žiadame o ich podrobné prečítanie.

Podmienky používania a prístupu / ochrana údajov:
1.-Prístup na ktorúkoľvek z webstránok umiestnených na vyššie uvedených doménach automaticky znamená súhlas s týmito podmienkami používania a prístupu. Tieto môžu byť kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia ich vlastníka zmenené.

2.-COSTALIA (spanielskoreality.eu), ako aj jej partneri a zamestnanci sú oslobodení od akejkoľvek zodpovednosti vyplývajúcej z prístupu a používania tejto webovej stránky. Zahŕňa možnosť akejkoľvek chyby, ktorá by spôsobila poškodenie informačného zariadenia tretej strany. Používateľ vstúpi na túto webovú stránku na vlastnú zodpovednosť.

3.-Spojenie, ktoré nadväzujeme prístupom užívateľa k obsahu, ktorý tu uverejňujeme bezplatne a výhradne len s informačným charakterom, v žiadnom prípade nestanovuje profesionálnu väzbu medzi spoločnosťou vlastníka (REMCO Partners, Ltd) a používateľom, takže obsah nemožno nikdy považovať za realitné a právne poradenstvo. Mali by ste tiež mať na pamäti, že obsah nemusí odrážať nedávnu judikatúru alebo právne normy týkajúce sa týchto tém a že tieto môžu byť upravené, rozšírené a aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.

4.-Vlastnícke práva na celkový obsah týchto webových stránok, či už ide o texty, články, vyobrazenia, záložky, logotypy, farebné kombinácie alebo akýkoľvek ďalší prvok, štruktúra a dizajn, výber a spôsob prezentácie použitých materiálov patrí spoločnosti REMCO Partners, Ltd., mimo upozornenia naopak, v prípade, že sa jedná o zverejnenie informácií obsiahnutých alebo uverejnených v médiách, kde vlastnícke práva patria k uvedeným zdrojom.

5.-Externé odkazy na týchto webových stránkach vedú aj na webové stránky spravované tretími stranami, o ktorých sa domnievame, že môžu byť užitočné. Spoločnosť REMCO Partners, Ltd. nad nimi nemá žiadnu kontrolu, a preto nie je zodpovedná za obsah alebo prístupnosť týchto stránok. Prístup k nim prostredníctvom našej webovej stránky nemusí nutne znamenať, že súhlasíme s ich obsahom.

6.-Je zakázané umiestňovať odkazy na tieto webové stránky inde bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti REMCO Partners, Ltd.. Po jeho získaní bude odkaz umiestnený na úvodnú stranu bez akejkoľvek estetickej úpravy alebo úpravy obsahu. V každom prípade je absolútne zakázané na tieto webové stránky umiestňovať odkazy, ktoré útočia na morálku, dobré mravy, majú sexuálny obsah alebo priamo alebo nepriamo umožňujú porušovanie vlastníckeho práva tretích strán.

7.-Prístup k tejto webovej lokalite alebo jej použitie nemusí nutne znamenať zhromažďovanie osobných údajov používateľa. Prístupom k nim však môže byť ich vlastník schopný získať určité osobné údaje používateľa, ktorý ho môže identifikovať. Takéto údaje budú zhromažďované a spracované iba na zlepšenie technickej stránky tejto webovej stránky. V každom prípade sa oznamuje, že v prípade, že budú požadované osobné údaje, užívateľ bude náležite informovaný v súlade s platnými právnymi predpismi, špeciálne s odkazom na Zákon o ochrane dát osobného charakteru (15/1999, platný od 13. decembra).

Osobné údaje budú uložené aj v našich archívoch v súlade s platnými španielskymi normami. Budete môcť požiadať o prístup do nášho archívu, požiadať o zmenu údajov alebo ich odstránenie a to písomne ​​na túto adresu: info@spanielsko-reality.eu Žiadosť musí obsahovať meno, priezvisko, adresu a kópiu platného osobného dokladu.

8.-Tieto podmienky používania a prístupu podliehajú španielskym právnym predpisom.

Translate »