Náklady – vlastnenie nehnuteľnosti

S vlastníctvom nehnuteľnosti v Španielsku prichádzajú aj nejaké náklady. Niektoré z nich budú na údržbu (čistenie, opravy, účty za elektrinu, odpad, atď). Tie budú určené podľa veľkosti a typu nehnuteľnosti.

Okrem všeobecných vyššie spomenutých nákladov na údržbu sú tu aj náklady vo forme daní a poplatkov, ktorým čelia majitelia nehnuteľností v Španielsku.

Daň z vlastníctva nehnuteľnosti (Impuesto Sobre bienes Inmuebles – IBI)

Je to miestna daň z vlastníctva nehnuteľnosti v Španielsku bez ohľadu na to, či je alebo nie je vlastník nehnuteľnosti občanom Španielska. Počíta sa na základe správnej hodnoty, ktorá je obvykle nižšia ako trhová hodnota (niekedy značne) stanovená radnicou, pričom sadzba dane sa pohybuje od 0,4% – 1,1% v závislosti na katastrálnom hodnotení španielskeho regiónu.

Osobná daň z príjmu (Impuesto sobre la Renta de Nie Residentes – IRNR)

Nerezidenti, ktorí vlastnia nehnuteľnosti v Španielsku platia ročnú daň z príjmu, ktorá sa líši podľa toho, či je nehnuteľnosť prenajímaná, alebo nie.

Neprenajímaná nehnuteľnosť
Nerezidentní vlastníci, ktorí prenajímajú svoju ​​nehnuteľnosť, a ktorí nemajú iný zdroj príjmov v Španielsku platia daň z príjmu na základe hodnoty ich nehnuteľnosti. Sadzba dane je stanovená fixne a to 25% z 2% z katastrálnej hodnoty nehnuteľnosti.

Príklad:
Daň z nehnuteľnosti pri katastrálnej hodnote 700.000 EUR by bola nasledujúca: 
– hodnota nehnuteľnosti pre daňové účely = 700.000 EUR
– základ dane (2%) = 14.000 EUR
– daň (25%) =  3.500 EUR

Prenajímaná nehnuteľnosť
Ak nerezident prenajíma svoju nehnuteľnosť a má z nej príjem je zo zákona povinní nahlásiť tento príjem a platiť z neho daň. Zdaniteľný základ a sadzba dane bude stanovená zákonom, ak sa na ňu nevzťahujú zvláštne okolnosti (zamedzenie dvojitého zdanenia medzi Španielskom a krajinou pôvodu nerezidenta). V mnohých prípadoch nerezidenti jednoducho platia paušálnu sadzbu vo výške 25% z hrubého príjmu, ktorý získajú zo svojej nehnuteľnosti v Španielsku.

Obyvatelia v Španielsku musia platiť daň z príjmu na základe svojich príjmov získaných v priebehu roka. Sadzba dane závisí podľa výšky ich príjmu.

Poplatky spoločenstvu

Vlastníci nehnuteľnosti, ktorí žijú v rámci nejakej budovy alebo komplexu, v ktorej sú spoločné priestory zdieľané s ostatnými vlastníkmi sú zo zákona povinní byť členmi spoločenstva vlastníkov, v Španielsku označovaného ako „Comunidad de Propietarios“. To má za následok platenie poplatkov spoločenstvu za údržbu spoločných priestorov a ostatných služieb, ktoré spoločenstvo poskytuje. Poplatky sa líšia v závislosti na rozsahu spoločných priestorov, nákladov na ich zachovanie a poskytovaných služieb. Rozpočet na ročné výdavky spoločenstva je schválený väčšinou hlasov všetkých vlastníkov (alebo ich zástupcov), ktorí sú prítomní na výročnom valnom zhromaždení „Comunidad de Propietarios“.

Poistenie

Poistenie domácnosti sa líši v závislosti od okolností vlastníka a typu nehnuteľnosti.

 

Join The Discussion

Nehnuteľnosti na mieru

Kontaktujte nás

Compare listings

Compare
Translate »
Zahájiť chat
1
Dobrý deň,
máte záujem o kúpu nehnuteľnosti v Španielsku, alebo nejakú otázku, alebo požiadavku v spojitosti s nehnuteľnosťami v Španielsku, neváhajte a pýtajte sa.