Podmienky používania a ochrana dát v súlade s GDPR

Podmienky používania a ochrana dát

Táto webstránka (spanielskorealit.eu alebo www.spanielskoreality.eu), značka COSTALIA a domény spanielsko-reality.eu a spanelsko-reality.eu sú majetkom spoločnosti REMCO Partners, Ltd., registračné číslo 08410200, registračná adresa 35 Ivor Place, Lower Ground, London NW1 6EA, United Kingdom.

Používanie týchto webových stránok podlieha nasledujúcim Všeobecným zmluvným podmienkam, preto žiadame o ich podrobné prečítanie.

Podmienky používania a prístupu / ochrana údajov:
1. Prístup na ktorúkoľvek z webstránok umiestnených na vyššie uvedených doménach automaticky znamená súhlas s týmito podmienkami používania a prístupu. Tieto môžu byť kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia ich vlastníka zmenené.

2. COSTALIA (spanielskoreality.eu), ako aj jej partneri a zamestnanci sú oslobodení od akejkoľvek zodpovednosti vyplývajúcej z prístupu a používania tejto webovej stránky. Zahŕňa možnosť akejkoľvek chyby, ktorá by spôsobila poškodenie informačného zariadenia tretej strany. Používateľ vstúpi na túto webovú stránku na vlastnú zodpovednosť.

3. Spojenie, ktoré nadväzujeme prístupom užívateľa k obsahu, ktorý tu uverejňujeme bezplatne a výhradne len s informačným charakterom, v žiadnom prípade nestanovuje profesionálnu väzbu medzi spoločnosťou vlastníka (REMCO Partners, Ltd) a používateľom, takže obsah nemožno nikdy považovať za realitné a právne poradenstvo. Mali by ste tiež mať na pamäti, že obsah nemusí odrážať nedávnu judikatúru alebo právne normy týkajúce sa týchto tém a že tieto môžu byť upravené, rozšírené a aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.

4. Vlastnícke práva na celkový obsah týchto webových stránok, či už ide o texty, články, vyobrazenia, záložky, logotypy, farebné kombinácie alebo akýkoľvek ďalší prvok, štruktúra a dizajn, výber a spôsob prezentácie použitých materiálov patrí spoločnosti REMCO Partners, Ltd., mimo upozornenia naopak, v prípade, že sa jedná o zverejnenie informácií obsiahnutých alebo uverejnených v médiách, kde vlastnícke práva patria k uvedeným zdrojom.

5. Externé odkazy na týchto webových stránkach vedú aj na webové stránky spravované tretími stranami, o ktorých sa domnievame, že môžu byť užitočné. Spoločnosť REMCO Partners, Ltd. nad nimi nemá žiadnu kontrolu, a preto nie je zodpovedná za obsah alebo prístupnosť týchto stránok. Prístup k nim prostredníctvom našej webovej stránky nemusí nutne znamenať, že súhlasíme s ich obsahom.

6. Je zakázané umiestňovať odkazy na tieto webové stránky inde bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti REMCO Partners, Ltd.. Po jeho získaní bude odkaz umiestnený na úvodnú stranu bez akejkoľvek estetickej úpravy alebo úpravy obsahu. V každom prípade je absolútne zakázané na tieto webové stránky umiestňovať odkazy, ktoré útočia na morálku, dobré mravy, majú sexuálny obsah alebo priamo alebo nepriamo umožňujú porušovanie vlastníckeho práva tretích strán.

7. Na ša spoločnosť si váži vaše súkromie a ochranu vašich osobných údajov berie vážne. Je pre nás dôležité, aby vaše osobné údaje boli vždy v bezpečí. Všetky osobné údaje, ktoré sú získavané počas vašej návštevy na našich stránkach sú spracovávané v súlade so Zákonom o ochrane údajov v Spojenom kráľovstve, ktorý bol zmenený 25. mája 2018, keď nadobudla účinnosť GDPR. Všetky údaje sú spracovávané v súlade s GDPR.

Oznámenie o ochrane osobných údajov  je určené na poskytnutie informácií o tom, ako zhromažďujeme a používame vaše osobné údaje a vaše zákonné práva podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov – alebo „GDPR“ – európskeho zákona o ochrane osobných údajov.

8. Naša spoločnosť rešpektuje vaše právo na súkromie a nezhromažďuje preto žiadne osobné údaje o Vás, ak ste k tomu nedal (a) preukázateľný súhlas alebo nejde o prípady, keď zákon umožňuje zhromažďovanie osobných údajov bez súhlasu. Za účelom zabezpečenia technickej funkčnosti webu sú len sledované IP adresy, z ktorých užívatelia na web pristupujú.

Súbory Cookies sú malé textové súbory s informáciami, ktoré internetové stránky ukladajú na váš počítač alebo mobilné zariadenie, keď stránky prechádzate. V týchto súboroch sú uložené informácie o vašich krokoch a nastaveniach (ako je príslušný zákaznícky segment, používaný jazyk, veľkosť písma a pod.). Slúžia predovšetkým na to, aby vám uľahčili používanie stránok a nemuseli ste zadávať opakovane rovnaké informácie. Náš web používa súbory cookies s cieľom zabezpečiť užívateľom lepší užívateľský komfort a ďalej tiež zlepšiť výkonnosť a funkčnosť stránok.

Naša spoločnosť nebude zbierať ďalšie údaje, ktoré by mohli identifikovať návštevníkov webu. To sa však netýka informácií, ktoré poskytujete dobrovoľne, napríklad prostredníctvom e-mailu, pri použití príslušného webového formulára, kde je zrejmý súhlas či jasne stanovený účel zhromažďovania osobných údajov, alebo prihlásením prostredníctvom účtu tretích strán (Facebook, Google Plus, …)

Prevádzkovateľ webu prijal maximálne bezpečnostné opatrenia na ochranu osobne identifikovateľných informácií vo chvíli, keď ich odosielate na naše stránky a na ochranu týchto informácií pred stratou, zneužitím a neoprávneným prístupom, odhalením, pozmenením alebo zničením.

Osobné údaje slúžia len na komunikáciu medzi našou spoločnosťou a potencionálnym klientom, ktorý prejavil vážny záujem o informácie spojené s kúpou nehnuteľnosti v Španielsku vyplnením dopytového formulára, prípadne emailovou komunikáciou, telefonicky, osobným kontaktom, apod.

Dáta uchovávame len do doby komunikácie s prípadným potenciálnym klientom, alebo klientom maximálne po dobu 3 rokov. Bez súhlasu klienta nie sú poskytované žiadne osobné údaje tretím stranám

Osobné údaje budú uložené aj v našich archívoch v súlade s platnými anglickými normami. Budete môcť požiadať o prístup do nášho archívu, požiadať o zmenu údajov alebo ich odstránenie a to písomne ​​na túto adresu: info@spanielsko-reality.eu. Žiadosť musí obsahovať meno, priezvisko, adresu a kópiu platného osobného dokladu.

Z odberu emailových správ sa môžete kedykoľvek odhlásiť aj sami. Stačí kliknúť na priložený odhlasovací odkaz v emaile, prípadne nám spätne napísať, že si už emaily neprajete dostávať a my vás odhlásime.

9. Ak máte nejaký problém, akékoľvek otázky alebo obavy z nášho používania vašich osobných údajov, oceníme, ak nás bude hneď kontaktovať – info@spanielsko-reality.eu, +421 944 584 548.

Vždy máte právo podať sťažnosť na používanie vašich osobných údajov kedykoľvek na úrade pre ochranu informácií („Information Commissioner’s Office – ICO“). ICO je kontrolným orgánom Spojeného kráľovstva pre otázky ochrany údajov (www.ico.org.uk).

Môžete nás kontaktovať aj v iných oblastiach týkajúcich sa ochrany osobných údajov.

Je dôležité, aby osobné údaje, ktoré máme od vás boli presné a aktuálne. Informujte nás, ak sa vaše osobné údaje zmenia počas vášho vzťahu s nami.

10. Tieto podmienky používania a prístupu podliehajú anglickým právnym predpisom.

Nehnuteľnosti na mieru

Kontaktujte nás

Compare listings

Compare
Translate »
Zahájiť chat
1
Dobrý deň,
máte záujem o kúpu nehnuteľnosti v Španielsku, alebo nejakú otázku, alebo požiadavku v spojitosti s nehnuteľnosťami v Španielsku, neváhajte a pýtajte sa.