Proces kúpy nehnuteľnosti

Ceny nehnuteľností kvôli súčasnej ekonomickej kríze v Španielsku v posledných rokoch výrazne klesli – v niektorých prípadoch až o 70%.

Ak kupujete nehnuteľnosť v Španielsku musíte sa riadiť právnym systémom tejto krajiny, ktorý je odlišný od naše legislatívy. Právny postup nie je zložitý a na rozdiel od Slovenskej alebo Českej republiky prevod nehnuteľnosti v Španielsku zabezpečuje a robí notár.

Záujemca o kúpu nehnuteľnosti v Španielsku spravidla kupuje nehnuteľnosť prostredníctvom nejakej realitnej kancelárie a takmer vždy za účasti svojho právneho zástupcu ako aj právneho zástupcu predávajúceho, poprípade ak je to potrebné aj za účasti súdneho tlmočníka.

Potom čo pomôžeme záujemcovi o kúpu nehnuteľnosti s výberom jeho vysnívanej nehnuteľnosti, je nutné aby získal tzv. N.I.E. číslo (Número de Identificación de Extranjeros) – identifikačné číslo cudzinca, bez ktorého nemôžete uskutočniť kúpu vybranej nehnuteľnosti v Španielsku. Ide o unikátne číslo potrebné na akékoľvek finančné transakcie v Španielsku, otvorenie účtu i kúpu domu či bytu. Vydáva ho Policajné riaditeľstvo. Dá sa vyžiadať osobne alebo cez ambasádu.

K rezervácii vybranej nehnuteľnosti potrebuje záujemca o kúpu zložiť rezervačný poplatok, ktorý je vo väčšine prípadoch ako prvá splátka kúpnej ceny (obvykle 5% – 10% z kúpnej ceny). Rezervačná zmluva je nezrušiteľná, v prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy, stráca celú výšku zálohy.

V prípade, že od zmluvy odstúpi predávajúci, kupujúci dostáva späť od predávajúceho dvojnásobok výšky vyplatenej zálohy. Na rezervačnej zmluve je tiež uvedený termín ukončenia kúpneho procesu.

Ak ide o rozostavanú nehnuteľnosť, podpisuje sa Zmluva o budúcej kúpnej zmluve. Ak ide o dokončenú nehnuteľnosť uzatvára sa rovno Kúpna zmluva.

Platby vyplývajúce zo zmluvy je možné previesť len z bankového účtu zo španielskej banky. Preto je nutné, aby si záujemca o kúpu nehnuteľnosti najskôr založil účet v miestnej banke.

Podpísanie Kúpnej zmluvy sa uskutočňuje stále za prítomnosti notára, ktorý spíše notársky zápis o vlastníctve danej nehnuteľnosti (španielsky to je Escritura de compraventa). Notár však pred jej podpisom zablokuje danú nehnuteľnosť na katastri, aby s ňou nebolo možné nijako nakladať. Po podpise zmluvy zúčastnenými stranami, notár overí správnosť celého dokumentu a potvrdí prevod vlastníckych práv nehnuteľností. Hneď na to zažiada o registráciu nehnuteľnosti na nového majiteľa a predmetná nehnuteľnosť sa stáva majetkom kupujúceho, ktorý s ňou môže od tejto chvíle voľne nakladať. Jeho dokladom o vlastníctve je práve dokument „Escritura de compraventa“. Úhradu poplatkov spojenú s vkladom a dane súvisiace s prevodom majetku zariaďuje notár. Preto tieto poplatky hradí kupujúci v hotovosti alebo šekom u notára. V tomto dokumente je tiež uvedené, akým spôsobom bolo za nehnuteľnosť zaplatené (prevod, hypotéka atď).

Je možné spísať aj zmluvu pripravenú právnikom bez prítomnosti notára s rovnakým efektom na prevod vlastníctva, avšak túto nie je možné registrovať bez dodatočného dokumentu od notára.

Join The Discussion

Nehnuteľnosti na mieru

Kontaktujte nás

Compare listings

Compare
Translate »
Zahájiť chat
1
Dobrý deň,
máte záujem o kúpu nehnuteľnosti v Španielsku, alebo nejakú otázku, alebo požiadavku v spojitosti s nehnuteľnosťami v Španielsku, neváhajte a pýtajte sa.